Servaz van Berkum

Statenlid GroenLinks Noord-Holland

Welkom

Sinds begin maart 2011 ben ik namens GroenLinks lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Inmiddels bijna vier jaar waarin ik samen met mijn fractiegenoten met gedrevenheid en plezier heb gewerkt aan het verwoorden én verwezenlijken van de idealen van GroenLinks in Noord-Holland.

Mijn hoogtepunten waren o.a. geld voor betere luchtkwaliteit in de zeehavens, het tegenhouden van de spitsheffing in het openbaar vervoer en de beoogde herstart van de Fast Flying Ferry.

Ik stel mij met veel overtuiging beschikbaar voor herverkiezing als Statenlid voor GroenLinks in Noord-Holland.

Binnen de fractie ben ik woordvoerder Verkeer en Vervoer, Wonen en Noordzeekanaalgebied.

Verder ben ik lid van de volgende Staten-commissies en werkgroepen

  • Mobiliteit en Wonen
  • Statenwerkgroep Digitaal Werken – voorzitter
  • Organiserende commissie Willem Arondéuslezing

Op momenten heb ik ook het woord gevoerd over Financiën, Economie en Bestuur. Verder was ik voorzitter van de Statenwerkgroep Begrotingscyclus en ben ik lid van de voorbereidende werkgroep Verkiezingen van Provinciale Staten.

Als je meer over mij wilt weten klik hier of neem contact op via mail of via sociale media.

De 5 speerpunten van GroenLinks Noord-Holland

GroenLinks staat voor de bescherming van het Noord-Hollands landschap, een verantwoorde en duurzame economische ontwikkeling en goed openbaar vervoer. De huidige fractie heeft 5 speerpunten ontwikkeld.

1. Investeren in openbaar vervoer.
GroenLinks maakt een principiële keuze voor openbaar vervoer. Openbaar vervoer moet een reëel alternatief zijn voor de auto. Daarom wil GroenLinks niet bezuinigen maar juist investeren in het openbaar vervoer, dat is goed voor de economie én voor mens en natuur.
2. Biologische landbouw en diervriendelijke veeteelt.
De provincie moet biologische landbouw en diervriendelijke veeteelt verder stimuleren. GroenLinks is en blijft tegen megastallen.
3. Duurzame energie.
GroenLinks zet in op windenergie met extra aandacht voor de kracht van het landschap. Andere vormen van duurzame energie zoals getijdenenergie en zonne-energie, worden verder ontwikkeld. GroenLinks is tegen een nieuwe kerncentrale.
4. Bescherming voor de natuur.
Waar mogelijk wordt de ecologische hoofdstructuur voltooid. De provincie geeft ruimte aan dier en natuur.
5. Passende zorg voor iedereen.
Veel zorgtaken van de provincie, zoals de jeugdzorg, worden in de komende periode overgedragen aan de gemeenten. Dit moet zorgvuldig en met aandacht gebeuren, jongeren mogen niet tussen wal en schip vallen.