Welkom

Sinds begin maart 2011 ben ik namens GroenLinks lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Inmiddels bijna vier jaar waarin ik samen met mijn fractiegenoten met gedrevenheid en plezier heb gewerkt aan het verwoorden én verwezenlijken van de idealen van GroenLinks in Noord-Holland.

Mijn hoogtepunten waren o.a. geld voor betere luchtkwaliteit in de zeehavens, het tegenhouden van de spitsheffing in het openbaar vervoer en de beoogde herstart van de Fast Flying Ferry.

Ik stel mij met veel overtuiging beschikbaar voor herverkiezing als Statenlid voor GroenLinks in Noord-Holland.

Binnen de fractie ben ik woordvoerder Verkeer en Vervoer, Wonen en Noordzeekanaalgebied.

Verder ben ik lid van de volgende Staten-commissies en werkgroepen

  • Mobiliteit en Wonen
  • Statenwerkgroep Digitaal Werken – voorzitter
  • Organiserende commissie Willem Arondéuslezing

Op momenten heb ik ook het woord gevoerd over Financiën, Economie en Bestuur. Verder was ik voorzitter van de Statenwerkgroep Begrotingscyclus en ben ik lid van de voorbereidende werkgroep Verkiezingen van Provinciale Staten.

Als je meer over mij wilt weten klik hier of neem contact op via mail of via sociale media.