De 5 speerpunten van GroenLinks Noord-Holland

GroenLinks staat voor de bescherming van het Noord-Hollands landschap, een verantwoorde en duurzame economische ontwikkeling en goed openbaar vervoer. De huidige fractie heeft 5 speerpunten ontwikkeld.

1. Investeren in openbaar vervoer.
GroenLinks maakt een principiële keuze voor openbaar vervoer. Openbaar vervoer moet een reëel alternatief zijn voor de auto. Daarom wil GroenLinks niet bezuinigen maar juist investeren in het openbaar vervoer, dat is goed voor de economie én voor mens en natuur.
2. Biologische landbouw en diervriendelijke veeteelt.
De provincie moet biologische landbouw en diervriendelijke veeteelt verder stimuleren. GroenLinks is en blijft tegen megastallen.
3. Duurzame energie.
GroenLinks zet in op windenergie met extra aandacht voor de kracht van het landschap. Andere vormen van duurzame energie zoals getijdenenergie en zonne-energie, worden verder ontwikkeld. GroenLinks is tegen een nieuwe kerncentrale.
4. Bescherming voor de natuur.
Waar mogelijk wordt de ecologische hoofdstructuur voltooid. De provincie geeft ruimte aan dier en natuur.
5. Passende zorg voor iedereen.
Veel zorgtaken van de provincie, zoals de jeugdzorg, worden in de komende periode overgedragen aan de gemeenten. Dit moet zorgvuldig en met aandacht gebeuren, jongeren mogen niet tussen wal en schip vallen.