Meer informatie

Sinds begin maart 2011 ben ik namens GroenLinks lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Naast de Provinciale Staten werk ik voor het ROC van Amsterdam, MBO College West als Hoofd Roosterbureau.

Vanuit mijn Statenlidmaatschap ben ik lid van de commissie Mobiliteit en Wonen, de commissie Water, Economie en Bestuur en de organiserende commissie van de Willem Arondéuslezing, daarnaast ben ik voorzitter van de Statenwerkgroep Begrotingscyclus. Verder ben ik binnen de fractie contactpersoon voor de regio Amsterdam en Amstelmeerlanden.

Ik ben opgegroeid in Dalfsen, een dorp onder de rook van Zwolle. In de zomer van 1999 ben ik in Amsterdam komen wonen. Inmiddels woon ik in Amsterdam Oud-West.

Tot 2003 was ik actief voor de PvdA, met als hoogtepunten mijn landelijk voorzitterschap van de Jonge Socialisten en mijn werk voor de Raadsfractie in Amsterdam. Ook ben ik mede-oprichter van een internationale werkgroep gericht op LGBT-emancipatie. Ik heb weloverwogen de overstap gemaakt naar GroenLinks, een partij waar op een open en beredeneerde manier politiek wordt bedreven. GroenLinks kiest voor een eerlijke overheid, voor diversiteit en ontplooiing.
De provincie speelt hierin een grote rol. Goed openbaar vervoer en goede huisvesting verruimen de sociaal-economische mogelijkheden van mensen. En een gezonde leefomgeving zie ik als voorwaarde voor ontplooiing.

Verder heb ik onder andere voor De Nederlandsche Bank en Ziggo gewerkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.